Newsletter

O mnie

Andreas Krob urodził się w 1969 roku w północnych Niemczech. Ukończył projektowanie przemysłowe w Muthesius Academy of Fine Arts and Design w Kilonii w Niemczech. W 2003 roku wraz z żoną Utą założył rodzinne studio projektowe B4K – Bureau4Dimensions Krob. B4K łączy doświadczenie architekta i projektanta form przemysłowych, tworząc projekty innowacyjne i unikalne. Podejście firmy charakteryzuje ciągła zmiana spojrzenia w procesie projektowania i uwzględnianie nie tylko mebli, ale również efektu, jaki tworzą one w przestrzeni.

Andreas Krob was born in 1969 in Northern Germany. He studied industrial design at the Muthesius School of Art and Design in Kiel, Germany. In 2003, with his wife Uta, he founded the family design office B4K – Bureau4Dimensions Krob, which combines the skills of an architect and an industrial designer, completing exclusive and innovative design and architecture projects. Each design is a result of its function and purpose, thus reaching beyond arbitrarily conceived shapes.

Andreas Krob zaprojektował system mebli SQart Workstation i SQart Managerial.

Andreas Krob designed SQart Workstation and SQart Managerial systems.

czytaj więcej