Newsletter

Fancy Fence

22.07.2016

Nazwa


System FANCY FENCE to chowana brama, niewidoczna furtka i eleganckie ogrodzenie.


Opatentowany system FANCY FENCE opiera się na powszechnie znanych, stosowanych od lat elementach ogrodzeń i bram wjazdowych, które zostały zestawione w dotychczas niespotykany sposób.

Ten produkt stworzono zgodnie z zasadą zachowania prostoty. Jest to gwarancją jego bezawaryjnej pracy i ponadczasowego wzornictwa.

Montaż bramy wymaga sprawdzenia parametrów gruntu oraz wykluczenia kolizji z uzbrojeniem terenu tudzież korzeniami drzew. Przed przystąpieniem do montażu konieczna jest dokładna weryfikacja rzeczywistych warunków montażowych. W razie potrzeby przeprowadzane są odpowiednie działania, jak np. częściowa lub całkowita wymiana gruntu, zastosowanie dodatkowych wzmocnień gruntu lub nieznaczna korekta lokalizacji bramy w celu uniknięcia ewentualnych kolizji. Sam montaż kompletnego systemu FANCY FENCE (brama, furtka i ogrodzenie) zajmuje mniej niż 24 godziny.


Co się stanie, gdy do bramy przedostanie się woda?

Przede wszystkim należy podkreślić, że woda nie jest niczym strasznym dla tego typu bram. Wszystkie elementy są przewidziane do montażu na zewnątrz, również w trudnych warunkach atmosferycznych. Z uwagi na całkowitą szczelność kieszeni żelbetowej, jedynym miejscem, przez które może się do środka dostać woda są otwory w pokrywach kieszeni. Na wypadek, zgromadzenia się wewnątrz większej ilości wody, na dnie kieszeni umieszczona została pompa, która automatycznie odpompowuje jej nadmiar.

Jak to działa w zimę ?

Ani mróz, ani śnieg nie stanowią najmniejszej przeszkody do prawidłowego funkcjonowania bramy. Po pierwsze dlatego, że jest ona zrobiona ze standardowych elementów przewidzianych do pracy w różnych warunkach atmosferycznych. Elementy te, jak chociażby napęd, są w przypadku bram przesuwnych wystawione na bezpośrednie działanie śniegu i niskich temperatur zewnętrznych. W konstrukcji FANCY FENCE są one dodatkowo schowane pod przykrywami, w strefie gruntu o relatywnie stabilnej temperaturze około 0-5°C. Ponadto należy pamiętać, że 99% czasu brama pozostaje zamknięta, z przęsłem wystającym ponad poziom terenu. W momencie otwierania bramy, ewentualny lód, który mógł się zgromadzić wokół elementów przęsła pęka pod ciężarem przęsła zjeżdżającego w głąb kieszeni.

Co gdy zabraknie prądu ?

Na wypadek zaniku zasilania elektrycznego możliwe są dwa rozwiązania: awaryjne, ręczne otwieranie lub zamykanie bramy, które może być aktywowane za pomocą klucza, przez otwór rewizyjny, znajdujący się w środkowej pokrywie. Fakt, że układ przęsło-przeciwwaga jest neutralny wagowo, pozwala na jego swobodne opuszczanie lub podnoszenie nawet przez dzieci. Drugą możliwością jest zakupienie bramy z napędem wyposażonym w opcjonalny zintegrowany akumulator, który pozwala na 5 do 10 cykli pracy bez konieczności ładowania.


Bramy FANCY FENCE

to polski wynalazek posiadający ochronę patentową. Dzięki zastosowaniu standardowych elementów znanych z bram przesuwnych, to nowatorskie rozwiązanie charakteryzuje się wyjątkową prostotą i bezawaryjnością.
http://fancyfence.pl/